นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 48,095 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา