กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
 175 หมู่ 8 บ้านวังร่อง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
 

ติดต่อ : คุณหนูเบง พาหา

โทร :  086 812 1605