นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 13,199 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
30 ก.ย. 62งบแสดงฐานะการเงิน รายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา