นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 48,068 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
30 ก.ย. 63งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63งบแสดงฐานะการเงิน รายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา