นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 48,093 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ย. 63รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สักหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ม.ค. 61แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อบต.สักหลง  แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา