นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 14,229 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มิ.ย. 63ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) แชร์  
26 ส.ค. 62ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ต.สักหลง แชร์  
26 ส.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สายหน้าร้านลาบ ต.สักหลง แชร์  
26 ส.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายอดีตหน้าบ้านผู้ใหญ่ ต.สักหลง แชร์  
26 ส.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอยธัญลักษณ์ ต.สักหลง แชร์  
22 ก.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลัง หมู่ที่ 3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
16 พ.ค. 62ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและคันดินตำบลสักหลง หมู่ที่ 1-11 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
13 พ.ค. 62ราคากลางปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 6 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แชร์  
25 เม.ย. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระราชดำริ ศพด.อบต.สักหลง ณ อบต.สักหลง ม.3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ แชร์  
6 มี.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แชร์  
1 มี.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยชันและคลองสาขา หมู่ที่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
1 มี.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลสักหลง องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา