เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร)2117 มิ.ย. 63
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ต.สักหลง1626 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สายหน้าร้านลาบ ต.สักหลง1726 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายอดีตหน้าบ้านผู้ใหญ่ ต.สักหลง1626 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอยธัญลักษณ์ ต.สักหลง1526 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลัง หมู่ที่ 3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์2122 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและคันดินตำบลสักหลง หมู่ที่ 1-11 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์1816 พ.ค. 62
ราคากลางปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 6 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย1613 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระราชดำริ ศพด.อบต.สักหลง ณ อบต.สักหลง ม.3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ1625 เม.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย206 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยชันและคลองสาขา หมู่ที่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์171 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลสักหลง องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์251 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB