เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564127
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563143
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563138

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB