เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562112
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สักหลง พ.ศ.2561-2564126
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง ...128
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง118

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB