เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สักหลง120
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (รอบเดือนมีนาคม 2563)115
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 116

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB