นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 14,230 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายกำชัย จันทา

  ประธานสภาอบต.สักหลง

 • นายนฤทธิ์ ละสุด

  รองประธานสภาอบต.สักหลง

 • ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว

  เลขานุการสภาอบต.สักหลงสมาชิกสภา

 • นายอนงค์ มิยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิเชียร เกตเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมชาย มาแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายน้อย ศรทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางอภิญญา หามา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางจิตติมา พรมจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายณัฐภูมิ คำจำปา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมทรง จันทะรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายผ่าน จันทขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายศิริชัย นาราษฎร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุบิน ลาคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางเทียมจิตต์ อินแนน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางอุบล จิ๋วน๊อต

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายชิด ทาเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางเพชรไทย ทองจอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางหนูคำพร สามงามเหล็ก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประดิษฐ์ ลาคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา