นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 13,576 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" สักหลงตำบลน่าอยู่ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน "


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา