นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 48,148 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" สักหลงตำบลน่าอยู่ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน "


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา