นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 13,215 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64อบต.สักหลงพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามโครงการพาผู้ป่วยตำบลสักหลงไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามใบนัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แชร์  
23 ก.พ. 64อบต.สักหลงและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลสักหลง จำนวน17ราย เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือฯ แชร์  
23 ก.พ. 64อบต.สักหลงได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวคนพิการ หมู่ที่11 แชร์  
18 ก.พ. 64โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
17 ก.พ. 64อบต.สักหลงร่วมกับตัวแทนผู้นำท้องที่ตำบลสักหลงได้อำนวยความสะดวกในการพาผู้พิการไปลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
8 ก.พ. 64อบต.สักหลง ได้อำนวยความสะดวกในการประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุอำเภอหล่มสัก แชร์  
2 ก.พ. 64โครงการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ2564 (กองสวัสดิการ) แชร์  
29 ม.ค. 64อบต.สักหลงพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามโครงการพาผู้ป่วยตำบลสักหลงไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามใบนัด ในช่วงเดือนมกราคม แชร์  
20 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
19 ม.ค. 64นายกอบต.สักหลงได้มอบประกาศณียบัตรให้กับ นางจันเพ็ง พิลาศรี แชร์  
19 ม.ค. 64โครงการสงเคราะห์ครอบครัวสตรีเด็กและเยาวชนผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาส(เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สักหลง) (กองสวัสดิการ) แชร์  
12 ม.ค. 64โครงการพาผู้ป่วยตำบลสักหลงไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามใบนัด(กองสวัสดิการ) แชร์  
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงได้ประชุมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) แชร์  
25 ธ.ค. 63อบต.สักหลง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน(กองสวัสดิการ) แชร์  
18 ธ.ค. 63อบต.สักหลงร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดการอบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้สิทธิ์เลืกตั้งนายกอบจ.เพชรบูรณ์ แชร์  
7 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ (กองคลัง) แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศรับสมัครเด็กนัดเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (กองการศึกษา) แชร์  
15 ต.ค. 63อบต.สักหลง ได้ดำเนินการ “มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ โดย นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ นายกอบต.สักหลง  แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี (กองการศึกษา) แชร์  
3 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกันยายน 2563 (กองการศึกษา) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 41 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา