เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครเด็กนัดเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (กองการศึกษา)

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 14-30 ตุลาคม 2563 (ในวันเวลาราชการ) คุณสมบัติของผู้สมัคร - เด็กต้องมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 พศจิกายน 2563 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 2 พศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 พศจิกายน 2561) - เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB