เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี (กองการศึกษา)

แชร์

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงร่วมกับ รพ.สต.หนองบัว ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB