เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกันยายน 2563 (กองการศึกษา)

แชร์

กองการศึกษาได้ออกเดินรณรงค์และออกรับบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร การ์ตูน หรือหนังสืออื่นๆ

- วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ณ หมู่ที่ 11 บ้านสัท่าลี่ และรับบริจาคที่ตลาดนัดสักหลงในช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น.


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB