เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง (กองการศึกษา)

แชร์

วันทีี  11  สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาล/ศพด.อบต สักหลง ได้มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563  เพื่อมอบนโยบายและ แนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดุและการจัดการศึกษาร่วมกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB