เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม)

แชร์

กิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2563 โดยผู้ที่มาให้ความรู้ในโครงการนี้ได้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 1.00MB