เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง

แชร์

"......ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ร่วมกับ อสม.,รพ.สต. ตำบลสักหลง ในกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลงร่วมมือ ร่วมใจ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลัก 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง..........”


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB