เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล"

แชร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00น. ผู้บริหาร ครู พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.สักหลง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ตำบลสักหลง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล" โดยการดำเนินการ กิจกรรม big cleaning day เพื่อป้องกันโรคติดต่อ และรณรงค์การป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB