เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

“......ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก ได้มาบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และได้อธิบายการฝึกปฏิบัติแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า........"


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB