เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สร้างสื่อ BBL (Brain-based Learning)

แชร์

ช่วงปิดเทอม คณะครูโรงเรียนอนุบาล และ ศพด.อบต.สักหลง ไดจัดทำ ลานสื่อBBL (Brain-based Learning) ด้วยการสร้างพื้นที่พัฒนาประสาทรับรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB