เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก "กิจกรรมลูกเสือน้อย"

แชร์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก "กิจกรรมลูกเสือน้อย" จัดขึ้นในวันท่ี่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาล อบต.สักหลง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สักหลง เด็กเล็กในช่วงปฐมวัย และอนุบาล เป็นช่วงที่เด็กกำลังเรียนรู้ และจดจำ การเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพของเด็ก ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนี้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามความถนัด ฝึกฝนในด้านระเบียบ วินัย ความอดทน กล้าหาญ และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  ให้พี่ช่วยดูแลน้อง สนุกสนานสามัคคี โดยกิจกรรมอาจจะแบ่งออกเป็นฐานผจญภัย เช่น ฐานอำพรางตัว, ฐานโดมลูกเสือที่เด็กทุกคนต้องลอดผ่าน, ฐานประกอบอาหาร ฐานต่างๆจะช่วยพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมดีขึ้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB