กิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2563 โดยผู้ที่มาให้ความรู้ในโครงการนี้ได้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์