“............ในวันที่ 24  เมษายน  2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับนายอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (Covid – 19)  โดยมอบให้กับราษฎรตำบลสักหลง จำนวน 12 ราย………”