นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 48,087 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.พ. 64การประชุมประชาคม อบต.สักหลง แชร์  
15 ก.พ. 64โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) แชร์  
10 พ.ย. 63โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) แชร์  
13 ส.ค. 63ประชุมผู้ปกครอง (กองการศึกษา) แชร์  
13 ส.ค. 63โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) แชร์  
3 ส.ค. 63โครงการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม) แชร์  
29 ก.ค. 63โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม) แชร์  
29 ก.ค. 63สถานที่สำคัญของตำบลสักหลง (กองการศึกษา) แชร์  
9 ก.ค. 63โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินพร้อมจัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักปลัด) แชร์  
1 ก.ค. 63กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง แชร์  
26 มิ.ย. 63การพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักปลัด) แชร์  
25 มิ.ย. 63โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนมิถุนายน 2563 (กองการศึกษา) แชร์  
12 มิ.ย. 63การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) สำนักปลัด แชร์  
10 มิ.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล" แชร์  
19 พ.ค. 63โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด) แชร์  
12 พ.ค. 63การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา แชร์  
8 พ.ค. 63โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (กองการศึกษา) แชร์  
28 เม.ย. 63สร้างสื่อ BBL (Brain-based Learning) (กองการศึกษา) แชร์  
24 เม.ย. 63นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (Covid – 19) โดยมอบให้กับราษฎรตำบลสักหลง จำนวน 12 ราย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 68 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา