นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 48,143 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 37 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
11 พ.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 9 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลสักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 9 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลสักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสพร้อมขาตั้ง จำนวน 5 เครื่องๆละ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 9 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64จ้างทำตราประทับแบบหมึกในตัว จำนวน 2 ด้ามๆละ 280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน...............รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลสักหลง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า กล่องควบคุมสำหรับปั๊มน้ำบาดาล ซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1,2,7และ11 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 19 รายการ ในโครงการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1,2,7และ11 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 และ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ถัง และ น้ำยากำจัดยุงลาย จำนวน 36 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8522 พช. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างทำประตูเปิด-ปิดท้ายรถพร้อมเดินระบบเสียงกริ่ง รถรับส่งนักเรียน ทะเบียน นข2965 พช. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของ รร.อนุบาล อบต.สักหลง จำนวน 1 โครงการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา