เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สักหลง1529 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง627 ธ.ค. 62
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.สักหลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631631 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง826 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง714 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง630 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง525 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สักหลง522 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB