เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สักหลง2129 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1327 ธ.ค. 62
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.สักหลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632031 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1226 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1314 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1030 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1025 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สักหลง1322 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB