เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สักหลง2829 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1827 ธ.ค. 62
การประชุมสภา อบต.สักหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 1326 ธ.ค. 62
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.สักหลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632931 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1826 ส.ค. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 25621423 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1614 ส.ค. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 1113 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1730 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง1625 ก.พ. 62
การประชุมสภา อบต.สักหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 1422 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สักหลง1822 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB