นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 14,210 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
27 ธ.ค. 62ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.สักหลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
26 ส.ค. 62ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
30 เม.ย. 62ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
25 ก.พ. 62ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
22 ก.พ. 62ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สักหลง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา