นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 48,127 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

  • 218 หมู่ 3 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  • โทรศัพท์ 056-029673 โทรสาร 056-029673
    อีเมล์ Saklong_sao@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-029-673 กรุณากดเลขหมายภายในที่ท่านต้องการติดต่อ
ห้องนายก อบต.
ต่อ 1
ห้อง ปลัด อบต.
ต่อ 2
ห้องสำนัก ปลัด
ต่อ 3
ห้องคลัง
ต่อ 4
กองช่าง
ต่อ 5
กองสวัสดิการสังคม
ต่อ 6
กองการศึกษา
ต่อ 7
ศูนย์ อปพร.
ต่อ 8
ห้องข้อมูลข่าวสาร
ต่อ 9
ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่อ 10
โรงเรียนอนุบาล อบต.
ต่อ 11
กศน. ตำบลสักหลง
ต่อ 12
ศูนย์ประสานงานเกษตร ตำบลสักหลง
ต่อ 13

แผนที่หน่วยงานส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา